Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Ceny jsou stanoveny v korunách českých, reflektují stav daného titulu. Jsme plátci 10% DPH. Číslo CZ účtu: 123-3219190287/0100. Platby EUR prosíme na IBAN SK 8411110000001475029004, Unicredit Bank Slovakia a.s., BIC / SWIFT kód UNCRSKBXXXX (střed. kurz - dle ČNB)

POLOŽKY NEJSOU NA PRODEJNĚ, JSOU V NAŠEM SKLADU, NUTNO OBJEDNAT NEBO REZERVOVAT NA PRODEJNĚ.

Držitelé karet ISIC mají při platbě v hotovosti nárok na slevu 11% (platí pouze pro položky do 999,- Kč).
Platební karty nepřijímáme.

2. Rezervace knih na prodejně

Knihy z naší nabídky si můžete rezervovat na prodejně po dobu 3 dnů. Rezervace je nezávazná. Pokud se Vám zboží nebude líbit, nemusíte je kupovat. Nevyzvednuté po uplynutí 3 dnů vracíme do prodeje. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí knihy a zaplacení kupní ceny. Od takto uzavřené kupní smlouvy nelze odstoupit ve smyslu článku 4 a následujících těchto obchodních podmínek. Jste povinni si knihu při převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat případné vady.

3. Zasílání knih kurýrní službou

Knihy z naší nabídky si můžete též objednat, budou Vám poté zaslány kurýrní službou. Objednávky přijímáme pouze prostřednictvím našich web. stránek. Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém dojdou. Přepravné po České republice činí při platbě předem na účet 99 Kč, na dobírku - 120 Kč, na Slovensko 250 Kč při platbě předem na český korunový či eurový účet, u ostatní ciziny individuálně (o jeho výši budete násl. informováni). Kupní smlouva je uzavřena konečným potvrzením objednávky z Vaší strany. Na takto uzavřené kupní smlouvy se vztahuje právo odstoupit od smlouvy podle článku 4 a následujících těchto obchodních podmínek.

4. Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Antikvariát 22, Mgr. Jakub Cortés, na adrese Vlastislavova 16, 140 00 Praha 4, e-mail jcortes@atlas.cz, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Antikvariát 22, Mgr. Jakub Cortés, Vlastislavova 16, 140 00 Praha 4. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Antikvariát 22, Mgr. Jakub Cortés, Vlastislavova 16, 140 00 Praha 4, E-mail: jcortes@atlas.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

7. Důsledky nepřevzetí zásilky se zbožím

Nepřevezmete-li zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se nám z tohoto důvodu vrátí zpět, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží (zpravidla 120 Kč), a jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že neuhradíte škodu na základě naší výzvy do 14 dnů, berete na vědomí, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Požadujete-li opětovné zaslání zboží, jste povinen(povinna) uhradit náklady s tím spojené. Jsme oprávněni požadovat, abyste tyto náklady uhradil(a) předem.

8. Popis stavu zboží

a) knihy

Stav knih popisujeme těmito termíny:

Poškozená - zahrnuje zjevnou vadu.
Slušná - běžné opotřebení způsobené čtením.
Pěkná - kosmetické vady.
Výborná - bez vad; i v tomto případě se však vždy jedná o použité zboží, nové knihy neprodáváme

Typ knih popisujeme dále těmito termíny:

Sešit - listy sepnuté svorkou.
Brož - lepená nebo šitá.
Originální vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, vazba přímo od nakladatele.
Dobová vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, vazba pořízená v době/dekádě po vydaní titulu.
Vazba - kniha vázaná v tvrdých deskách, pořízená v době pozdější.

b) gramofonové desky (vinyly)

Stav gramofonových desek a jejich obalů popisujeme následujícími termíny:

Near mint, zkráceně NM (Jako nové, výborný stav): NM definujeme jako skoro perfektní. Tento stupeň by měl být nejčastěji používán pro alba, která se zdají být téměř dokonalá, ale ne perfektní. Na vinylu se může objevit mírné poškrábání, nebo šmouha, která je ale vidět jen při větším soustředění.
NM obaly: Obal by měl být ve výborném stavu, pouze s nepatrnými známkami používání a stáří.

Excellent, zkráceně EX (dobrý stav): Stupeň hodnocení EX se většinou používá, pokud cítíme, že bychom hodnocením NM desku a obal nadhodnotili. V tomto případě je to hodnocení přijatelné, měla by se od něho však odvíjet i cena, která by neměla být tak vysoká jako u NM. Pouze ty s označením EX a vyšším hodnotíme jako sběratelské.
EX stav dovoluje lehké poškrábání a odřeniny, které jsou viditelné při běžném pohledu. Na desce mohou být, ale jejich výskyt by neměl ovlivnit kvalitu poslechu. Přípustný je tak zvaný povrchový šum a jemné praskání.
EX obaly: Obal je v téměř dokonalém stavu, může jevit známky používání, ale nesmí na něm být skvrny, popisy. Rohy mohou být bílé, povrch lehce deformovaný od skladování.

Very Good, zkráceně VG (mírně poškozený): Tento stupeň vykazuje stopy používání, povrchové odřeniny a velmi lehké škrábance. Povrchové odřeniny jsou způsobeny tupými, nikoli ostrými předměty. Bývají způsobeny vnitřním obalem. Tyto kazy jsou viditelné pouhým okem - zejména pokud desku prohlížíte proti slunci.
VG obaly: Obal nesoucí známky používání, který na sobě může mít malé nápisy. Na obale může být odřen/vytlačen v místech, kde je kraj desky. Obrázek/fotka, by měl být čistý. Bílý papír může být zažloutlý, bez skvrn či poničení od vody a vlhkosti. Rohy mohou být ohnuté a ošoupané, neměly by však deformovat obrázek.

Good, zkráceně G (slušný): Slušná nahrávka jeví známky častého přehrávání, je lehce našedlá a pravděpodobně dost použitá. Nicméně by měla stále hrát. Při hraní bude hrát bez přeskakování, ale s konstantním rušivým povrchovým hlukem, s opakovaným cvakáním, které je způsobeno hlubokým poškrábáním. Stále vhodná pro poslech.G obaly**:** Bude mít spoustu nedostatků. Lepenkou slepená roztrhnutí, popsaný obal. Obrázek by však měl být stále viditelný - pokud je roztržený, je obal bezcenný.

Fair & Poor: Nejjednodušší cesta jak definovat tento nejnižší stupeň, je odpad! Deska je bezcenná. Je v pořádku pokud ji vyhodíte, nebo ji dáte někomu, kdo o ně opravdu stojí. Většina obsahu již není hratelná a poslouchatelná.

9. Vadné plnění

Věc je vadná, zejména není-li dodána v deklarované jakosti (viz článek 8). Záruku za jakost nad rámec zákona neposkytujeme.

Vaše právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v okamžiku, kdy ji převezmete, byť se projeví až později. Nemáte práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste musel(a) s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Je Vaší povinností podle možnosti zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Neoznámíte-li vadu zboží včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy. Neoznámíte-li vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl(a) při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud Vám právo z vadného plnění nepřizná.

Podle § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Podle § 2167 občanského zákoníku se ustanovení § 2165 nepoužije u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Podle § 2168 občanského zákoníku si lze při koupi použitého spotřebního zboží ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu. Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu přistupujete na toto ujednání o zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 1 rok.

10. Reklamační řád

Jakmile zjistíte vadu zboží, je Vaší povinností nás o tom informovat bez zbytečného odkladu osobně, poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v článku 6 těchto podmínek. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám zaslat nebo předložit reklamované zboží k posouzení reklamace. Současně s tím nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace jste zvolili (sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz). Tuto volbu nemůžete měnit bez našeho souhlasu.

Vaši reklamaci posoudíme do 14 dnů od obdržení reklamovaného zboží a o jejím vyřízení Vás budeme v této lhůtě informovat. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu nákladů je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak Vám soud nemusí náhradu přiznat.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu berete na vědomí, že se náš vzájemný vztah řídí českým právním řádem a dále nám výslovně udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce/rezervaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Taktéž výslovně souhlasíte se zasíláním souvisejících obchodních sdělení. Souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adresu: jcortes@atlas.cz.

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.